СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нейроменежмент: Байгууллагын ёс суртахуунтай шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн онолын судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.