СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эдийн засгийн хямралын үед телевизийн салбарт тулгардаг маркетингийн асуудлууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.