СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ипотекийн зээлийн шинжилгээ хийх аргазүйг боловсронгуй болгох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түмэнжаргал, Анарболд
dc.contributor.author Золзаяа, Ариунзаяа
dc.date.accessioned 2016-02-29T06:51:47Z
dc.date.available 2016-02-29T06:51:47Z
dc.date.issued 2016-02-29
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/310
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаар ипотекийн зээлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах зээлийн шинжилгээний оновчтой загварыг тодорхойлжээ. en_US
dc.subject кредит скоринг, моргейж, en_US
dc.subject моргейж en_US
dc.subject ипотекийн зээл en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject зээлийн тухай ойлголт en_US
dc.subject олон улсын туршлага en_US
dc.subject монгол орны ипотекийн зах зээлийн хөгжил en_US
dc.subject эрсдэл en_US
dc.subject орон сууц en_US
dc.title Ипотекийн зээлийн шинжилгээ хийх аргазүйг боловсронгуй болгох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Зоригт, Оюунцацрал


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах