СЭЗИС - Бүтээлийн сан

РЕБРЭНДИНГ ХИЙХ ЗАМААР БРЭНДИЙН ХӨРӨНГИЙГ ӨСГӨХ НЬ. (Мобиком Брэндийн жишээн дээр)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түмэнбилэг, Ууганболд
dc.contributor.author Ламжав, Төгсбилигт
dc.date.accessioned 2022-12-15T03:36:46Z
dc.date.available 2022-12-15T03:36:46Z
dc.date.issued 2022-12-15
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3090
dc.description.abstract Эннхүү судалгаа нь харилцаа холбооны салбар дахь үүрэн телефоны компани болох Мобиком корпорацийн ребрэндинг нь тухайн компаны брэндийн хөрөнгөд үзүүлж буй нөлөө, хэрэглэгч өөрчлөлтийг хэрхэн хүлээн авч буй, өөрчлөлтөнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн нөлөөг тодорхойлох, ребрэндинг гүйцэтгэгч, захиалагч нарт зориулсан санал зөвлөмж боловсруулсан юм. en_US
dc.subject rebranding en_US
dc.subject marketing en_US
dc.subject РЕБРЭНДИНГ en_US
dc.subject маркетинг en_US
dc.subject brand equity en_US
dc.subject брэндийн хөрөнгө en_US
dc.title РЕБРЭНДИНГ ХИЙХ ЗАМААР БРЭНДИЙН ХӨРӨНГИЙГ ӨСГӨХ НЬ. (Мобиком Брэндийн жишээн дээр) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах