СЭЗИС - Бүтээлийн сан

РЕБРЭНДИНГ ХИЙХ ЗАМААР БРЭНДИЙН ХӨРӨНГИЙГ ӨСГӨХ НЬ. (Мобиком Брэндийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.