СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗДС-ийн багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний тайлангийн модуль

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.