СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Програм хангамжийн төслийн үе шатанд дахин инженерчлэл хийх арга зүйн зарим асуудлууд

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Дамба, Гэрэлмаа
dc.contributor.author Гунаажав, Гэрэлцэцэг
dc.date.accessioned 2016-02-29T04:41:08Z
dc.date.available 2016-02-29T04:41:08Z
dc.date.issued 2016-02-29
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/306
dc.description.abstract Дахин инженерчлэл нь бизнес процессуудыг үндсээр нь өөрчилж, эрс шинэчлэлт хийж, улмаар гүйцэтгэлийн чухал хэмжигдэхүүнүүд болох өртөг, чанар, үйлчилгээ, хурдыг эрс сайжруулах явдал хэмээн тодорхойлогддог. Манай улсын ихэнхи програм хангамжийн компаниудын төслийн үе шат нь уламжлалт арга аргачилалаар явж байгаа бөгөөд төслийн процессыг өөрчилж гүйцэтгэлийг эрс тогтвортой сайжиралтанд хүргэх боломжтой юм. Програм хангамжийн төслийн нэн чухал үе шат болох програм хангамжийн ажлын даалгавар гаргахдаа бизнес системийг сайтар судлах, аль эсвэл програм хангамжийн зөвлөх компанитай хамтарч ажиллаж уг процессийг өөрчилөх мөн дараагийн үе шатууд болох кодчилол болон тестлэх үе шат бүрт гүйцэтгэгч тал захиалагч талтай байнга хамтарч ажиллах, төслийн сүүлийн үе шат болох нэвтрүүлэлтийн үе шатанд хэрэгжүүлсэн төслийн үнэ цэнэ, зорилго, хэрхэн ашиглагдах талаар сайтар зөвлөгөө сургалт өгч баримтжуулж чадсанаар төсөл амжилттай хэрэгжих бүрэн боломжтой юм. en_US
dc.subject Програм хангамж en_US
dc.subject Дахин инженерчлэл en_US
dc.subject мастерын ажил en_US
dc.subject олон улсын чиг хандлага en_US
dc.subject монголын програм хангамжийн салбарын судалгаа en_US
dc.subject амжилтын түлхүүр en_US
dc.subject чиг хандлага en_US
dc.subject судалгааны арга зүй en_US
dc.title Програм хангамжийн төслийн үе шатанд дахин инженерчлэл хийх арга зүйн зарим асуудлууд en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах