СЭЗИС - Бүтээлийн сан

IHC КОЙНЫ НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭН ДЭЭРХ БРЭНД МОНИТОРИНГИЙН СУДАЛГАА

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сандагдорж, Сайн-Од
dc.contributor.author Төмөрбаатар, БУЯНЖАРГАЛ
dc.date.accessioned 2022-07-05T02:33:29Z
dc.date.available 2022-07-05T02:33:29Z
dc.date.issued 2022-07-05
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3051
dc.description.abstract Сүүлийн жилүүдэд Криптовалютын зах зээл өргөжин тэлж байна. Тиймээс маш олон койн болон токенууд гарч ирж байгаа. Энэхүү судалгаа нь Монгол улсын Крипто валютын зах зээлийн өргөжилт болон халууралттай холбоотойгоор нийт дотооддоо гаргасан 19 койноос “IHC”койны жишээг сонгон авч тус койн дээр Фейсбүүк нийгмийн сүлжээн дээрх брэнд мониторинг буюу тухайн койны талаар койн эзэмшигчид болон сонирхогчид хаана юу гэж дурдаж, юу гэж ярьж байгаа талаар тодорхойлон судлах зорилготой. Тиймээс IHC койн эзэмшигчдийн цар хүрээ, чиг хандлагыг тодорхойлж, брэнд мониторинг судалгаа хийж санал зөвлөмж боловсруулах зорилготойгоор энэхүү судалгааг гүйцэтгэлээ. en_US
dc.subject Брэнд мониторинг, Сошиал мониторинг, Крипто валют, IHC, Mentionlytics en_US
dc.title IHC КОЙНЫ НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭН ДЭЭРХ БРЭНД МОНИТОРИНГИЙН СУДАЛГАА en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах