СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын мэдлэгийн менежментийн системийн мэдлэгийн сүлжээний дэд систем (СЭЗДС-ийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.