СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бие хүний зан төлөвийн онцлогт тохируулан ажилтаныг удирдах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.