СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Багийн гишүүн үнэлгээний систем

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.