СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоонд нөлөөлөх хүчин зүйл ба цар тахлын нөлөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.