СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Финтект суурилсан онлайн зээлийн эрсдэлийг бууруулах, удирдах арга зам /Зээл Эм Эн Платформ ББСБ-н жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.