СЭЗИС - Бүтээлийн сан

AISP-Г НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАМААР САНХҮҮГИЙН ДИЖИТАЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.