СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эмэгтэй бэлэн хувцасны брэнд танигдалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.