СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Капитрон банкны соёл болон стратегийн гүйцэтгэл хоорондын хамаарлыг денисоны загвараар үнэлэх

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түмэнбилэг, Ууганболд
dc.contributor.author Эрдэнэбаяр, Азжаргал
dc.date.accessioned 2016-02-27T10:41:13Z
dc.date.available 2016-02-27T10:41:13Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/289
dc.description.abstract Судалгааны ажлын хүрээнд “Капитрон банк” – ны соёл болон стратегийн гүйцэтгэл хоорондын хамаарлыг үнэлэх зорилгоор банкны 7 салбарын 47 ажилчдаас урьдчилан боловсруулсан 4 бүлэг бүхий 37 соёлын, 5 стратегийн гүйцэтгэлийн талаарх асуулт мөн хувийн мэдээллийг багтаасан анкетийн дагуу судалгаа авсан. en_US
dc.subject стратегийн гүйцэтгэл en_US
dc.subject байгууллагын соёл en_US
dc.subject денисоны загвар en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject нэг талт шинжилгээ en_US
dc.subject фактор анализ en_US
dc.subject үнэлэх арга en_US
dc.subject OCI en_US
dc.title Капитрон банкны соёл болон стратегийн гүйцэтгэл хоорондын хамаарлыг денисоны загвараар үнэлэх en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Ганбаатар, Уянга


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах