Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Капитрон банкны соёл болон стратегийн гүйцэтгэл хоорондын хамаарлыг денисоны загвараар үнэлэх

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл