СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Капитрон банкны соёл болон стратегийн гүйцэтгэл хоорондын хамаарлыг денисоны загвараар үнэлэх

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.