СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Улаанбаатар хотын фитнес төвөөр үйлчлүүлэгчдийн ялгаатай зан төлвийг тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сандагдорж, Сайн-Од
dc.contributor.author Оюунболд, Бодьболд
dc.date.accessioned 2016-02-27T10:37:36Z
dc.date.available 2016-02-27T10:37:36Z
dc.date.issued 2016-02-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/288
dc.description.abstract Сүүлийн 10-аад жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотод фитнесийн зах зээл маш хурдацтай нэмэгдэж байна. Одоогоос 5 жилийн өмнө 20 хүрэхгүй байсан фитнес төвүүдийн тоо 2015 оны байдлаар 80 шахам болж нэмэгдсэн нь уг зах зээл нь хэр өсөлттэй явж байгааг харуулж байна. Гэвч энэ олон фитнес төвүүдээс хэн сайн өрсөлдөөний давуу талыг өөртөө бий болгож алсыг харан ажиллаж байгаа нь зах зээлд шилэгдэн үлдэж, үлдсэн хэсэг нь зах зээлээс шахагдан гарах болно. Тиймээс хэрхэн зах зээл дээр өөрийн байр сууриа олох талаар судлах хэрэгцээ бүрдэнэ. Фитнес төвийн хувьд үйлчилгээний байгууллага учир үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчид нь тэдний хувьд гол зүйл нь гэж хэлж болно. Шинээр олон фитнес төвүүд нээгдсэн хэдийч тэдгээр нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчиддээ чиглэсэн бодлого баримталдгүй зөвхөн өнөө маргаашаа харсан байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн тэдгээр төвүүд дээр хийгдсэн хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаа төдийлөн байдаггүй. Аливаа үйлчилгээний байгууллагын менежерүүдийн хувьд хэрэглэгчдийнхээ эрэлт, хэрэгцээг мэдэрч түүнд тохирсон үйлчилгээг хүргэнэ гэдэг маш чухал. Тиймээс фитнес төвүүд дээрх хэрэглэгчийн зан төлөвийг судалж тухайн төвд үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн ялгаатай зан төлөвүүдийг тодорхойлсноор тэдэнд тохирсон үйлчилгээг санал болгох мөн үйлчилгээгээ сайжруулах замаар хэрэглэгчдээ урт хугацаанд хадгалж үлдэх боломжтой юм. en_US
dc.subject фитнес төв en_US
dc.subject хэрэглэгчийн зан төлөв en_US
dc.subject зах зээлийн хэсэгчлэл en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject Улаанбаатар хотын фитнес en_US
dc.subject фитнес төвийн ялгаа en_US
dc.subject үйлчлүүлэгчийн ялгаа en_US
dc.subject фитнес клуб en_US
dc.title Улаанбаатар хотын фитнес төвөөр үйлчлүүлэгчдийн ялгаатай зан төлвийг тодорхойлох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах