СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Улаанбаатар хотын фитнес төвөөр үйлчлүүлэгчдийн ялгаатай зан төлвийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.