СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Криптовалют, блокчэйнийг ашиглан цахим худалдааг хялбаршуулах боломжийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.