СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Салбаруудын зээлийн оновчтой багцыг бүрдүүлэх замаар богино хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.