СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН АЖИЛЧДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ПЛАТФОРМ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаяр, Цогтбаяр
dc.contributor.author Мижид, Анударь
dc.date.accessioned 2022-06-21T09:43:38Z
dc.date.available 2022-06-21T09:43:38Z
dc.date.issued 2022-06-21
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2809
dc.description.abstract Цар тахал, цаг үеийн асуудлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор дэлхий дахин гарсан томоохон өөрчлөлтүүдийн нэг бол цахим сургалтын арга барилд шилжсэн, үүнтэй бүрэн танилцсан явдал билээ. Өдгөө манай улсад олон төрлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг цахим сургалтын платформууд нэвтэрч, амжилттай ажиллаж яваа хэдий ч зочлохуй, аялал жуулчлалын салбарт чиглэгдсэн цогц сургалтын платформ ховор, хүртээмж муутай байгаа гэж үзэн уг салбарын ажилтны сургалтыг дэмжин, тэдэнд өөрийн хүсэл сонирхолдоо тааруулан суралцах боломжтой вебсайт судалж, боломжийг санал болгох зорилгоор уг судалгааны ажлыг хийлээ. en_US
dc.subject Зочлох үйлчилгээ en_US
dc.subject Аялал жуулчлал en_US
dc.subject сургалтын цахим платформ en_US
dc.subject хүний нөөцийн сургалт en_US
dc.subject боломжийг судлах en_US
dc.subject загвар санал болгох en_US
dc.title ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН АЖИЛЧДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ПЛАТФОРМ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах