СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН АЖИЛЧДАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ПЛАТФОРМ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.