СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Аудитын баталгаажуулах үйлчилгээний чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлс, шийдвэрлэх арга зам.

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.