СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“Говь” ХК-ийн оёмол бүтээгдэхүүний цехийн бүтээмжийг тооцох, дээшлүүлэх арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.