СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Мастер/ нь харах "RAPMODS"

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Мастер/ нь харах "RAPMODS"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Балжинням, Заяамандах (2018-11-30)
    Энэхүү магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажлаараа 90 гаруй жилийн түүхтэй Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн 95%-ийг дангаараа эзэлж байгаа банкны салбарыг сонгон авч арилжааны банкны бүтээмжийг тооцохыг зорьсон ба ...