СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эрдэнэт хотын Нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтэд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.