СЭЗИС - Бүтээлийн сан

B2C БОЛОН C2C ХЭЛБЭРИЙН ЦАХИМ ХУДАЛДААНД ТАТВАР НООГДУУЛАХ АРГА ЗАМЫГ ХАРЬЦУУЛАХ НЬ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.