СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨСӨВТ ӨРТГИЙГ ТООЦОХ АРГА ЗАМ /Авто зам барилгын компанийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.