СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ERP системийн өнөөгийн байдал, нэвтрүүлэлтийн асуудлуудыг шийдвэрлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.