СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гүйцэтгэлийн удирдлага ба карьер хөгжил ажилчдын зан төлөвт нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.