СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын соёлын ач холбогдлын тухай /Хиссен группын жишээн дээр хийсэн судалгаа/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.