СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өвөр Монголын тосгоны банкуудын стратегийн хүний нөөцийн удирдлагын судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батчулуун, Бүжинлхам
dc.contributor.author Bao, Guiyue
dc.date.accessioned 2022-06-03T04:37:55Z
dc.date.available 2022-06-03T04:37:55Z
dc.date.issued 2022-06-03
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2744
dc.description.abstract Энэхүү бүтээлд дотоод, гадаадын холбогдох ном зохиол, судалгааны үр дүнд тулгуурлан шинжилгээний судалгааны арга, харьцуулсан шинжилгээний аргыг иж бүрэн ашиглаж, Өвөр Монголын хөдөө тосгоны банкуудын дотоод, гадаад орчны SWOT шинжилгээ, хүний нөөцийн удирдлагын өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, тодорхой тоо баримтт ащиглан, өнөөгийн хүний нөөцийн стратегийн менежментийн тулгамдсан асуудал, учир шалтгааны талаар гүнзгий дүн шинжилгээ хийж, хүний нөөцийн стратегийн удирдлагын зураг төсөл, хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг гаргасан. Хүний нөөцийн удирдлагын янз бүрийн арга хэмжээ ба стратегийн хэрэгжилтийн хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлж , эцэст нь төрөл бүрийн төлөвлөгөө, арга хэмжээнд хандуулан стратегийн хүний нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх гол түлхүүрийг санал болгосон. en_US
dc.subject Хүний нөөцийн менежмент, Хүний нөөцийн стратегийн менежмент, Өвөр Монголын тосгоны банк, Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө en_US
dc.title Өвөр Монголын тосгоны банкуудын стратегийн хүний нөөцийн удирдлагын судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах