СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өвөр Монголын тосгоны банкуудын стратегийн хүний нөөцийн удирдлагын судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.