СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БИЗНЕСИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ХАРАА ДАХЬ СҮҮНИЙ КОМПАНИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИЙН СУДАЛГАА

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.