СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ДЦС 4 ТӨХК-ийн санхүүгийн төлөвлөлтийг сайжруулах арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Cанжмятав, Өнөржаргал
dc.contributor.author Анхбаяр, Баярцэцэг
dc.date.accessioned 2016-02-25T06:31:41Z
dc.date.available 2016-02-25T06:31:41Z
dc.date.issued 2016-02-25
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/271
dc.description.abstract Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн эх үүсвэр болон зарцуулалтын ерөнхий чиг хандлагад үндэслэн, хэтийн төлөвтийг тодорхойлох, тодорхойлсон хэтийн төлөвлөлтөд үндэслэн байгууллагын санхүүгийн зорилтыг томъёолж, уг зорилтыг хангах санхүүгийн төлөвлөгөө хэрхэн боловсруулах асуудлыг тодорхой компаний /ДЦС-4 ХК-ийн/ жишээн дээр судлаж үзэхэд дипломын ажлын гол зорилго оршино. en_US
dc.subject Орлого үр дүнгийн тайлан, en_US
dc.subject Мөнгөн хөрөнгийн урсгал төлөвлөгөө en_US
dc.subject Нийт зардлын төлөвлөгөө en_US
dc.subject Санхүүгийн төлөвлөлт en_US
dc.subject Санхүүгийн үйл ажиллагааны шинжилгээ en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject ДЦС-ийн 4-ийн танилцуулга en_US
dc.subject станц en_US
dc.subject цахилгаан дамжуулах станц en_US
dc.subject дулааны сүлжээ en_US
dc.title ДЦС 4 ТӨХК-ийн санхүүгийн төлөвлөлтийг сайжруулах арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Сүх, Эрдэнэ


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах