СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагадаа үнэнч байх сэтгэлгээнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ /Банкны салбарын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.