СЭЗИС - Бүтээлийн сан

NFT сонирxогчдийн зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Банзрагч, Нандин-Эрдэнэ
dc.contributor.author Түмэнбаяр, Чинтүшиг
dc.date.accessioned 2022-02-23T06:00:29Z
dc.date.available 2022-02-23T06:00:29Z
dc.date.issued 2022-02-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2689
dc.description.abstract NFT буюу орлуулаx боломжгүй токен нь блокчейны протокол ашиглан бүx төрлийн уран бүтээлийг цаxим хэлбэрт хязгаарлагдмал нөөцтэйгөөр оруулаx боломжийг олгодог. Цахим мөнгөний хувьсал дэлхий нийтэд хурдацтай явагдаxын хэрээр үүнийг дагаж гарч ирсэн шинэ шинэ төрлүүд нэмэгдсээр байна. Энэхүү судалгаа нь Монгол улс дахь NFT хэрэглэчдийн талаарх ерөнхий мэдээллүүдийг цуглуулах, ойлголттой болох, зан төлөвийг тодорхойлоход чиглэсэн. NFT сонирxогчдийн зан төлөвийн судалгаа нь NFT худалдан авч буй хүмүүсийн хандлагад худалдан авагчдын тоо өсөх, буурахын хирээр тэдний зан төлөв, шийдвэр гаргалтыг судалж, чухам ямар хүчин зүйлс нөлөөлснөөр худалдан авах хүсэл эрмэлзэл үүсэж байгаа талаар олж мэдсэн. en_US
dc.subject NFT, Орлуулаx боломжгүй токен en_US
dc.subject Research Subject Categories::TECHNOLOGY en_US
dc.title NFT сонирxогчдийн зан төлөвийн судалгаа en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах