СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гоо сайхны эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид нөлөөлөгч хүчин зүйлс /Sign beauty clinic-ийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.