СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өсвөр насны хүүхдүүдэд чиглэсэн нийгмийн маркетингийн кампанит ажлыг сошиал медиа сувгаар хүргэх төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганболд, Болор-Эрдэнэ
dc.contributor.author Бат-Орших, Есүй
dc.date.accessioned 2022-02-23T04:04:26Z
dc.date.available 2022-02-23T04:04:26Z
dc.date.issued 2022-02-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2686
dc.description.abstract Энэхүү маркетингийн төлөвлөгөө нь өсвөр насны хүүхдүүдийн цахим хэрэглээг соёлтой болгох, гарч болох цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэрэв цахим гэмт хэргийн хохирогч эсвэл хэрэгтэн болсон тохиолдолд тухайн үед авах арга хэмжээг олон талд мэдээ мэдээллээр нэмэгдүүлэх замаар бүтээлч маркетингийн /Creative Marketing/ санаан дээр тулгуурлан хөгжүүлэн хийж хүргэж байна. Миний бие “Оюунлаг Монгол хүн ” төрийн бус байгууллагатай хамтран “Австралийн элчин сайдын”дэмжлэгтэйгээр 2021 оны 10сарыг Монгол улсад анх удаа цахим “Дээрэлхлээс урьдчилан сэргийлэх сар” болгон тэмдэглэж байгаа бөгөөд үүний хүрээнд эхний жилийн зорилтод бүлгээр өсвөр насны хүүхдүүдийг сонгож авсан. Учир нь цар тахал гарснаас интернэт хэрэглээ хэт дахин нэмэгдсэнтэй холбоотой эцэг эх асран хамгаалагч хүмүүсийн тэр болгон мэддэгүй чимээгүй гэмт хэрэг олширсонтой холбоотой. Иймд миний бие “Think before you share ” буюу хийхээсээ өмнө бод гэсэн маркетингийн кампанит ажлыг хөгжүүлж байна. Энэхүү өөрийн дипломын ажлын хүрээнд ЕБС- ийн өдрөөр суралцагч хүүхдүүдийн цахим гадуурхалын талаарх ойлголтонд одоогын нөхцөл байдалд судалгаа хийх, онолын судалгаа хийж асуудлыг шийдэх бүтээлч стратегийг боловсруулж тодорхойлсон болно. en_US
dc.subject СЭЗИС, Нийгмийн маркетинг, Кампанит ажил, ЕБС, Төсөл төлөвлөгөө, өсвөр нас, хүүхэд, хүүхдүүд en_US
dc.subject медиа суваг en_US
dc.title Өсвөр насны хүүхдүүдэд чиглэсэн нийгмийн маркетингийн кампанит ажлыг сошиал медиа сувгаар хүргэх төлөвлөгөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Тамир, Төгөлдөр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах