СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өсвөр насны хүүхдүүдэд чиглэсэн нийгмийн маркетингийн кампанит ажлыг сошиал медиа сувгаар хүргэх төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.