СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МОНГОЛ ДАХЬ ФИНТЕКТ СУУРИЛСАН ББСБ-уудын ӨӨРЧЛӨЛТ БА ИРЭЭДҮЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ СТРАТЕГИЙН ОНОВЧЛОЛ /ЛэндМн ББСБ-ын жишээ нь дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түмэнбилэг, Ууганболд
dc.contributor.author Гүрсоронзон, Золзаяа
dc.date.accessioned 2022-02-23T03:31:45Z
dc.date.available 2022-02-23T03:31:45Z
dc.date.issued 2022-02-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2684
dc.description.abstract Энэхүү дипломын хүрээнд өрсөлдөөн, өрсөлдөөний талаарх онол үзэл баримтлал болон үнэлэх арга зүйг судлан, финтек хэрэглэгчдийн тухайн аппликейшныг сонгон үйлчлүүлэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүдийг эмпирик судалгаагаар гаргаж ирлээ. Хэрэглэгчийн судалгаанд болон өөрийн ажиглалт дээр тулгуурлан ЛэндМн ББСБ-тай хүчтэй өрсөлдөгчид болох финтект суурилсан ББСБ-уудыг тодорхойлж тэдний давуу болон сул тал, өрсөлдөөний стратегийн байршил, амьдралын мөчлөгийн аль үе шатанд явж буй зэргийг тодорхойлов. Мөн голлох байгууллага болох “ЛэндМн ББСБ” ХК-н өрсөлдөөний давуу болон сул тал цаашлаад финтекийн аль сегментэд хүрч ажиллах, өрсөлдөөний ямар стратегийн байршилд үйл ажиллагаа явуулах, ямар үйл ажиллагаандаа анхаарах зэрэг зөвлөгөөг судлаачийн зүгээс өгсөн болно. en_US
dc.subject ЛэндМн ББСБ ХК, Стратеги, Өрсөлдөгч, Финтек, Ирээдүйн өрсөлдөөн, өрсөлдөөний нарийвчилсан шинжилгээ, ББСБ, Эмпирик судалгаа, өрсөлдөөний судалгаа, Финтекийн зах зээл дээрх өрсөлдөх чадвар, өрсөлөөний стратеги. en_US
dc.title МОНГОЛ ДАХЬ ФИНТЕКТ СУУРИЛСАН ББСБ-уудын ӨӨРЧЛӨЛТ БА ИРЭЭДҮЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ СТРАТЕГИЙН ОНОВЧЛОЛ /ЛэндМн ББСБ-ын жишээ нь дээр/ en_US
dc.title.alternative Fintech revolution in Mongolia: Case study of a LendMn NBFI's competitive strategic position en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Бор, Амарсанаа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах