СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МОНГОЛ ДАХЬ ФИНТЕКТ СУУРИЛСАН ББСБ-уудын ӨӨРЧЛӨЛТ БА ИРЭЭДҮЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ СТРАТЕГИЙН ОНОВЧЛОЛ /ЛэндМн ББСБ-ын жишээ нь дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.