СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МОНГОЛИЙН ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧДИЙН ОНЦЛОГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА /16-24 НАС/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Эрдэнэбаатар, Даваадорж
dc.date.accessioned 2022-02-23T03:29:20Z
dc.date.available 2022-02-23T03:29:20Z
dc.date.issued 2022-02-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2683
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа Монгол залуучууд ямар онцлогтой болон гадаад залуучуудын онцлогтой хэр зэрэг ойролцоо аль улс орны залуучууд бидэнтэй ижил төрлийн телевизийн контент сонгон үздэг онцлогтой байдгийг судалж, харьцуулж дүгнэж, үзэж буй суваг нь хувь хүний онцлогт хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлж таамаг дэвшүүлж Монгол 16-24 насны үзэгчдийн онцлог зүйлийг тодорхойлсон. en_US
dc.subject Монгол, телевиз, контент, залуучууд, онцлог en_US
dc.title МОНГОЛИЙН ТЕЛЕВИЗ ҮЗЭГЧДИЙН ОНЦЛОГИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА /16-24 НАС/ en_US
dc.title.alternative Mongolian television audience research for 16-24 age en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Ганболд, Болор-Эрдэнэ


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах