Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Фэйсбүүк дэх видео сурталчилгаа хэрэглэгчдийн худалдан авах хүсэлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /KFC рестораны жишээнд/

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл