СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Фэйсбүүк дэх видео сурталчилгаа хэрэглэгчдийн худалдан авах хүсэлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа /KFC рестораны жишээнд/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.