СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"LOOK TV" аппликейшний үйлчилгээний чанарыг хэмжих судалгаа.

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.