СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ковидын үеийн бизнесийн байгууллагын хүний нөөц, практикуудын үнэлгээ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.