СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗИС-ийн багш, оюутнуудын дижитал чадамжийн түвшинг тодорхойлох судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түдэв, Оюунгэрэл
dc.contributor.author Энхболд, Ариунтуяа
dc.date.accessioned 2022-02-22T06:57:46Z
dc.date.available 2022-02-22T06:57:46Z
dc.date.issued 2022-02-22
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2670
dc.description.abstract Дижитал чадамж нь ажлын байрны зайлшгүй эзэмшсэн байх ур чадваруудын жагсаалтад байдаг. Ирээдүйд МХХТ-д суурилсан ажлын байрууд үүссээр байна. Дээд боловсорол эзэмшиж буй оюутнуудад дижитал чадамжийн ерөнхий ойлголт байхаас яг ямар ур чадваруудыг хэлдэг, ямар уур чадваруудыг эзэмшсэн байх ёстой нарийн ойлголт бараг байдаггүй. Бид суралцах явцдаа өөрийн мэдэлгүйгээр эзэмшсэн байдаг тэр ур чадваруудаараа МХХТ-г ашиглаж, ажлын талбарт гардаг. Дэлхий нийтээрээ дижитал хэв маягт шилжээд буй энэ үед энэхүү судалгааны ажлаар багш оюутнуудын дижилтал чадамжийн судалгаа хийж, дижитал чадамжийн түвшинг DigComp Иргэдийн дижитал чадамжийн загварчлалыг ашиглан судалгаанд оролцогчдын ур чадварыг 5 бүлгийн 21 ур чадварын түвшинг тодорхойлсон. Судалгааны үр дүнг ашиглан СЭЗИС-ийн хичээлээр оюутанд олгох ур чадваруудыг хөгжүүлэх, сургалтын арга барил өөрчлөх санал, зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Дижитал ур чадвар, Дижитал чадамж, Мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, Өөрийн үнэлгээ en_US
dc.title СЭЗИС-ийн багш, оюутнуудын дижитал чадамжийн түвшинг тодорхойлох судалгаа en_US
dc.title.alternative A study of the digital competence level of UFE teachers and students en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Дамба, Гэрэлмаа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах